Návrhy a vize stránek (veřejné)

Oznámení tvůrců, připomínky a kritika stránek návštěvníků.
Zamčeno
Uživatelský avatar
Michalov22
Nováček
Příspěvky: 16
Registrován: 24 pro 2008, 12:58
Představte se nám: Hlavním důvod je, že jsem vlastenec a hrdý občan ČR a chcu se podílet o své názory i s jinými lidmi stejného smýšlení.
Jméno: Michal
Pohlaví: Muž
Bydliště: Slavkovsko - Křenovice

Re: Založení nových sekcí a hudba na stránce

Příspěvek od Michalov22 »

Já jsem taky pro nějakou sekci ( třeba jen legionářské básně,...)
Tady má oblíbená báseň - Viktor Dyk: Píseň noci 29. října ( sbírka Poslední rok )

Kód: Vybrat vše

Kokardy, jásot, na praporu prapor.
Srdce se v dálku rozletí.
Jak je to krásné překonati zápor
a býti, růsti, stavěti!
Leč, všichni vy, jichž srdce pýchou zhrdla,
jež opíjí dne oslava:
Poslyšte výkřik z básníkova hrdla.
Boj teprve nám nastává!
Boj se sebou, se všemi zlými pudy,
se sobectvím, jež vede v sráz.
Nezapomeňte na svých otců bludy,
nezapomeňte běsů v nás!
Vichřici strašnou ještě slyším skučet.
Chraň, čeho's nabyl, vlastní říš.
Čas není, bratři, připravovat účet,
jejž rodné zemi předložíš!
Ne na svůj zájem, ale na budoucnost
hleď v moři krve prolité.
A nebude-li v srdci čistá vroucnost,
jak uhájíme dobyté?
Kokardy, jásot, na praporu prapor.
Srdce se až až rozletí.
Jak je to krásné, překonati zápor
a býti, vésti, stavěti!
Leč, všichni vy, jichž srdce náhle zhrdla,
jež opíjí dne oslava:
Poslyšte výkřik z básníkova hrdla.
Boj teprve nám nastává.
Obrázek
Obrázek
Uživatelský avatar
Michalov22
Nováček
Příspěvky: 16
Registrován: 24 pro 2008, 12:58
Představte se nám: Hlavním důvod je, že jsem vlastenec a hrdý občan ČR a chcu se podílet o své názory i s jinými lidmi stejného smýšlení.
Jméno: Michal
Pohlaví: Muž
Bydliště: Slavkovsko - Křenovice

Re: Založení nových sekcí a hudba na stránce

Příspěvek od Michalov22 »

A ještě jedna báseň - brigádní generál Rudolf Medek: Zborov ( sbírka Lví srdce )

Kód: Vybrat vše

I.
České a slovenské děti,
synové národa, omlazeného hrdinnou krví,
vy všichni, jimž dopřála nevlídná jinak sudba
nosit české a slovenské jméno,
vy nehynoucí i věčně žijící
haluze oživlého stromu, slyšte mou píseň!
Nezapomínejte!
I vy buďte živí na věky svatým ohněm
vroucných a hrdinských srdcí,
jež bila i chladla pro vás i pro vaše děti
v bezměrné lásce i oběti
u Zborova!
 
II.
Od moře k moři stojí germánská vojska.
Od moře k moři hluboké podzemní valy,
příkopy, kde sídlí smrt!
Od moře k moři potoky drátěných přehrad,
otrocké rakouské čapky, prušácké helmice!
Za nimi daleko překrásná leží země!
Země, jež oplývá mlékem i strdím.
Tam žije v okovech zmučený lid,
schvácený tesknotou,
zpitý snem dávným a těžkým
o svobodě!
 
Tam žije děd i matka i děti,
mladá a smavá žena,
i bába - věštkyně,
jež kdysi nám před lety říkávala:
Já, děti, už toho nedožiji, však vy - vy budete bojovati
za světlý den,
jenž vzejde nad otčinou!
 
Od moře k moři stojí germánská vojska.
Za nimi temnota, otroctví, smrt!
Za nimi zakletá v dračích spárech
spí láska nás všech,
spí všechen náš život!
Domovino!
Nikdy tvé jméno nebylo sladší,
tak silné, tak živé
jak v tento den!
 
Těžký a ponurý hněv,
nesmiřitelný, zalehl naše duše!
Hrozná a němá nenávist
utkvěla v našich očích!
Ti, kteří kdysi pokorně chodili
za pluhem otrockým na rodné líše,
vděčni za skřivánčí písně,
za talíř polévky i skývu chleba,
ti, kteří mlčky na dusných fabrikách
drsné a pusté dny žili,
kdys bledí studenti, básníci, pěvci,
umělci - veselá chasa,
i ti, jimž nikdy nic nebylo svato,
bouřlivé pražské děti,
moravští jináci, šohaji od Tater - tři tisíce,
tři tisíce smělých sokolských srcí -
ti všichni cítili v tento den:
Smrt není strašná!
Krásný a svatý je boj!
Tiché kdys budou pláně u Zborova, mír, pokoj a klid
nad námi bude vládnout!
Ale věčný život
dán bude národu pokořenému.
 
III:
Jdou naše pluky,
jde rota za rotou,
praporce vesele vlají,
bodáky zlověstně svítí.
Jak dlouhý a nelítostný drak
údolím ztemnělým v podvečer
táhne vojsko do přední bitevní čáry!
Kraj hřmí podivným, válečným zpěvem!
V něm prahnou a chvějí se srdce,
sžehnutá milostným ohněm
hrdinné víry.
 
Jde rota za rotou:
naši se usmívají
z osmahlých tváří vesele planou zraky,
veliký klid i epickou tvrdost
prozrazují čela.
Z nich vane mládí a svěžest,
pružnost a síla!
Jdou rytmickým krokem,
jdou k tanci.
A náhle všichni,
jakoby kdosi tajemný řídil jejich duše,
zpívají jedním a mohutným hlasem:
"Neumrem na slámě..."
 
Jdou rota za rotou:
všichni se usmívají,
jakoby hezká a veselá děvčata
za každý úsměv a za každý pohled
tisíce polibků slibovala.
Všichni se usmívají!
 
Na předních liniích praskají dělové střely,
šedý i růžový šrapnel!
Veselý, vířivý, féerický hlase
junáckých bojů,
slávo i nebezpečí,
my vojáci slavné a staré brigády,
tě pozdravujeme!
 
Duj, východní, daleký větře,
i rci tam našim za Karpatami,
že my jdeme do boje za zpěvu písní,
pod vlastními prapory,
s překypělou i oddanou duší!
Nic není strašno, nic není vzdáleno,
není obav, ni pochyb, ni úzkosti.
Všem paže ztuhly v kladiva.
 
IV.
Já vidím vás, bratři,
jak tehdy, tak zřetelně, živě!
Podmole, Strnade, Plšku,
staří vojáci, přátelé, orli!
V předvečer útoku seděli v podzemní díře
nad kotlíkem čaje,
šediví, drsní, s vojáckým veselým vtipem
a věčným úsměvem
v zčernalých, urputných tvářích.
Tak spolu jsme chodili na "rozvědky",
vždy smějící se, vtipkující!
Oj, sokoli, dravá chaso,
oj, junáci bez bázně a hany!
 
Já vidím vás, bratři,
jas klidný a plný síly plane
z vašich ohnivých, bujarých očí!
Tak jste vy spěchali z oddychu,
z dalekých ruských plání
sem, k svojim, dny byly vám dlouhé,
cesty nekonečné!
Tak jste vy spěchali k svojim,
všechno zanechavše.
Neb naši jdou v útok, naši jdou ku předu,
naši vítězí!
 
Předvečer útoku. Noc teplá se blíží,
teskně praskají řídké střely...
To naši bratři. To naše hlídky!
A zde sedí šprýmovná společnost,
celá stará a slavná četa,
vtip srší, sta přezdívek, písničky,
vzpomínky na noční toulky a srážky,
na zbabělé nepřátele,
na odvážné kousky, závratnou smělost
a na padlé bratry!
 
Venku je ticho. Noc teplá a vlahá.
Vlní se slibně zrající žatva,
pták tikne v křoví. A hvězdy planou
nad zemí nevlídnou, ztopenou v krvi...
Venku je ticho, je ticho před bouří...
 
V.
Toho dne tak svítilo slunce,
že bys chtěl vyskočit,
výsknout a vyhodit čapku,
s někým se bláznivě zatočit, zatančit...
Ach, od jitra hřmějí naše děla,
hvízdají, syknou, zabzučí střely,
nad hlavou, zdá se ti, obrovský roj
tam šumí vysoko, zdivočelý svět víří,
a před námi dým, kouř, rozryvy, mrak,
černá a zlověstná stěna,
ohnivé znamení, tajemné hvězdy,
rakety, plamenná vidění apokalyptická,
a opět veselý vír a ples,
kvas Baltazarův,
kdy tajemná ruka v temnotách píše:
Mene, tekel, fares...
 
Od moře k moři stojí germánská vojska...
Za nimi daleko překrásná leží země...
 
A náhle - jak divoká vlna,
jak horská lavina v jarní vichřici,
v šíleném letu
smetajíce s krvavé dráhy
letí jak jestřábi na dávnou kořist
tři tisíce!
 
To nejsou ti, které jsi viděl včera,
hodné a přítulné hochy...
 
Proměněni, zraky hoří,
všichni v plameni!
Každý tvrdě svírá svoji ručnici,
bodáky barví se lidskou krví.
Meč ohnivý nad jejich hlavami...
A nyní již není ručnic,
ni štíhlých a lichotných štyků:
ale jsou nože, jsou bomby---
 
Nad nimi vznáší se v temném kouři
duch dávného hrdiny, slepého vůdce,
slavného bojovníka.
Těžce dopadá jeho palcát
na staré vrahy, na staré zbabělce od Tachova.
On neopustil svoje děti...
V jich žilách dnes proudí zbojnická krev
vzpurných a přísných dědů,
hlas dějin v jich ožívá hořící duši,
mythické věštby posvátná výzva
nesmírnou silou plní srdce,
vše, co bylo krásné a silné a volné,
vše nejlepší, co dalo naše plémě,
dnes ožívá v nich a mění paže
v kladiva.
 
Před nimi šíří se hrůza a smrt.
Germánská vojska
prchají v krvi
k Pomořanům.
 
Hřmí děla - a nevlídná lidská země
viděla zázrak. Boj ztichl.
Na poli, kde zlatavá žatva zraje,
ohnivé vlčí máky
kvetou do krvava.
Boj ztichl a naši zvítězili.
Zpívají. Spí. Sní o milenkách.
 
Večer se sklání. Ohně hoří,
nad ležením prapory vlají.
Na poli zlatá žatva zraje,
tam leží padlí, rány v hlavě,
tam leží Podmol, Strnad i Plšek...
Všichni se usmívají!
 
VI.
Na zborovských pláních,
na hoře nad Cecovou
jsou mohyly bratří.
Veliké lány zlatého žita
vůkol se vlní, vítr věje,
vzduch šumí hrdinskou písní,
slavnými vzpomínkami
ožívá každá pěšina, brázda.
Byť tam dnes cizí mluva zněla,
byť tudy přešly teutonské hordy,
to pole je naše!
Tam leží s úsměvem na zvadlých rtech
sto našich bratří!
Za temných nocí
na jejich mohyle tryznu slaví
staří slovanští bozi.
Planoucím létem
zde kvetou horké, rudé máky!
Odtud zní výzva, odtud zní příkaz
všem, kteří váhají, všem, kteří hynou
v potupném rabství!
Bratři, dnes otevřte věrná srdce!
Nezapomínejte!
I vy buďte živí
na věky svatým ohněm
vroucích a hrdinských srdcí,
jež bila i chladla
pro vás i pro vaše děti
v bezměrné lásce a oběti
u Zborova!
Obrázek
Obrázek
Uživatelský avatar
Petr
Eliášův plamen
Příspěvky: 7756
Registrován: 23 srp 2007, 01:20
Představte se nám: Jsem admin.
Jméno: Petr
Pohlaví: Muž
Bydliště: Česká republika
Kontaktovat uživatele:

Re: Založení nových sekcí a hudba na stránce

Příspěvek od Petr »

Určitě rádi založíme, dokonce máme i nějaké ty materiály... ale zakládání nových sekcí si necháme asi na později. :)

U V. Dyka a jeho "na praporu, prapor" si vzpomenu na jeden jeho citát... "je cosi jarého na tom českém fašismu"... Mám to spojené z nějaké knihy.
Obrázek
Obrázek

Opravdová láska k národu je věc velmi krásná; u slušného a čestného člověka se rozumí sama sebou; proto se o ní mnoho nemluví, tak jako slušný muž nevytrubuje do světa svou lásku k ženě a rodině.

Tomáš Garrigue Masaryk
Uživatelský avatar
Michalov22
Nováček
Příspěvky: 16
Registrován: 24 pro 2008, 12:58
Představte se nám: Hlavním důvod je, že jsem vlastenec a hrdý občan ČR a chcu se podílet o své názory i s jinými lidmi stejného smýšlení.
Jméno: Michal
Pohlaví: Muž
Bydliště: Slavkovsko - Křenovice

Re: Založení nových sekcí a hudba na stránce

Příspěvek od Michalov22 »

Petr píše: U V. Dyka a jeho "na praporu, prapor" si vzpomenu na jeden jeho citát... "je cosi jarého na tom českém fašismu"... Mám to spojené z nějaké knihy.
Nevím, jakou knihu myslíte, ale je možné, že V. Dyk měl blízko k českému fašismu ( sám byl významných členem, a i poslanecem a senárorem za Národní Demokracii ). Na druhou stranu, výraz "na praporu, prapor" má mnoho významů - dal by se klidně ak označit komunistý prvomájový průvod, pochody NSDAP v Německu atd......
Obrázek
Obrázek
Uživatelský avatar
Petr
Eliášův plamen
Příspěvky: 7756
Registrován: 23 srp 2007, 01:20
Představte se nám: Jsem admin.
Jméno: Petr
Pohlaví: Muž
Bydliště: Česká republika
Kontaktovat uživatele:

Re: Založení nových sekcí a hudba na stránce

Příspěvek od Petr »

Tak já netvrdím, že je to fašistické. Jen si vždy vzpomenu na ten jeho citát.

To mi připomíná, že prvomájové průvody měly prý původ v demonstracích za obranu Republiky. (alespoň to tvrdili v nějakém historickém časopisu z 90. let; název si teď nevybavím)

Určitě bude dobré posbírat různé básně a písně, co existovaly (jen opatrně, od koho jsou) a pak je dát na stránky. Ještě by se mělo promyslet rozvětvení sekcí.
Obrázek
Obrázek

Opravdová láska k národu je věc velmi krásná; u slušného a čestného člověka se rozumí sama sebou; proto se o ní mnoho nemluví, tak jako slušný muž nevytrubuje do světa svou lásku k ženě a rodině.

Tomáš Garrigue Masaryk
Uživatelský avatar
Dušan
Eliášův plamen
Příspěvky: 3839
Registrován: 01 zář 2007, 12:47
Pohlaví: Žena
Kontaktovat uživatele:

Re: Založení nových sekcí a hudba na stránce

Příspěvek od Dušan »

Tak minimálně je to skvělé z dokumentárních důvodů......ono vlastenecké básně jsou nejrůznějšího stylu....a svou vlast opěvovali Dyk nebo třeba Seifert a každý úplně jinak...... a tady by se alespoň mohli potkat..... konečně i Ti co se za života vzájemně neměli v oblibě a přitom jim šlo o totéž..... tak snad si u nás na stránkách mohou opět podat ruce Masaryk s Kramářem a podobně...:-)
Obrázek
Obrázek
Uživatelský avatar
Petr
Eliášův plamen
Příspěvky: 7756
Registrován: 23 srp 2007, 01:20
Představte se nám: Jsem admin.
Jméno: Petr
Pohlaví: Muž
Bydliště: Česká republika
Kontaktovat uživatele:

Re: Stránky

Příspěvek od Petr »

Mohl by mi prosím někdo vysvětlit, jak si máme vykládat "reklamu" na stránkách Národní myšlenky? Ono to s tím původně snad komunistickým plakátem (ač z roku 1938) nevypadá zrovna nejveseleji :?
Obrázek
Obrázek

Opravdová láska k národu je věc velmi krásná; u slušného a čestného člověka se rozumí sama sebou; proto se o ní mnoho nemluví, tak jako slušný muž nevytrubuje do světa svou lásku k ženě a rodině.

Tomáš Garrigue Masaryk
Uživatelský avatar
Tokrom
Eliášův plamen
Příspěvky: 1338
Registrován: 02 pro 2007, 11:47
Představte se nám: Cítím se vlastencem, novodobá historie této země je mým koníčkem a chci se dostat na diskusi, kde očekávám lidi podobně smýšlející.
Pohlaví: Muž
Bydliště: Karviná

Re: Stránky

Příspěvek od Tokrom »

Co to je? Na těch stránkách jsou snad lepší plakáty a jiné obrázky, které by mohli použít...
Vlast nemůže existovat bez svobody, svoboda bez ctnosti a ctnost bez občanů.
Jean Jacques Rousseau
Uživatelský avatar
Marek
Eliášův plamen
Příspěvky: 927
Registrován: 29 srp 2007, 00:23
Představte se nám: Jsem vlastenec a VLAST je pro mě první poslední.

Za vlast i životy dáme !

[img]http://klub.vlastenci.cz/images/stories/symbolika/userbar1.jpg[/img]

[img]http://www.vlastenci.cz/stah/obr/linky/csr8.jpg[/img]
Jméno: Marek
Pohlaví: Muž
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Stránky

Příspěvek od Marek »

eehh ? sem se zarazil...
Obrázek

Obrázek

Lásku k vlasti dokaž činem, vytrvej, pak nezahynem!
Uživatelský avatar
Tokrom
Eliášův plamen
Příspěvky: 1338
Registrován: 02 pro 2007, 11:47
Představte se nám: Cítím se vlastencem, novodobá historie této země je mým koníčkem a chci se dostat na diskusi, kde očekávám lidi podobně smýšlející.
Pohlaví: Muž
Bydliště: Karviná

Re: Založení nových sekcí a hudba na stránce

Příspěvek od Tokrom »

Včera mě cestou do hospody napadla další možná sekce na stránky. (jak jinak... většina nápadů, ať dobrých nebo špatných, vzniká v hospodě nebo s ní nějak souvisí) Šli jsme kolem sochy Masaryka a když jsem viděl tu hromadu různě poházených prapodivných kytek a věnců, které tam lidi nanosili, aby ucitili 28. říjen (většina pocházela nejspíš z tohoto svátku), tak mě napadlo, že vlastně skoro nikdo neví, jak se má během těchto významných dat chovat. Jaké kytky kde a kdy položit, jak položit věnec, kde se zapalují svíčky a kde to je blbé, atd.
Prostě vytvořit něco jako návod na uctění svátků. Jak by se měl člověk chovat a co kam donést, když už si teda omylem na nějaké to významné datum vzpomene a chce to dát nějak najevo...
Vlast nemůže existovat bez svobody, svoboda bez ctnosti a ctnost bez občanů.
Jean Jacques Rousseau
Zamčeno